EPOKSİDDE SOYA YAĞI

Epokside soya yağı, PVC ve diğer termoplastik kloridlerde ikincil plastifiyan…

2 ETİL HEGZİL OLEAT

PVC proseslerinde yüzeyde kaydırıcı özelliği sağlayarak kalıp ayırıcı olarak kullanılır

TERMO GRANÜL

Termo granül, ısıtıldığında zaman homojen bir sıvı haline gelen; soğutulduğunda…

POLİSTİREN (PS)

Polistiren, stirenin polimerizasyonu ile üretilen bir polimerdir. Polistiren serttir, dielektrik…

POLİVİNİL KLORÜR (PVC)

PVC dünyada polietilen ve polipropilenden sonra üçüncü en yaygın kullanılan…

Polipropilen (PP)

Polipropilen, poliolefin grubuna aittir ve kısmen kristallidir ve polar değildir.…