Feldispat

Feldispat, seramik üretiminde, ana hammaddelerden biridir.  Çamurun ergimesini ve camsı faza geçmesini sağlarlar.
Seramik sektörü için uygun feldspat seçiminde, feldspat erime derecelerine bakılır.

Ayrıca, doğada çok miktarda bulunmalarına rağmen, seramik sanayiine uygun olan oluşum azdır. Çünkü, doğada oluşumları sırasında demir içeren mineraller tarafından kirletilirler ve bu durum seramik üretiminde tercih edilmez.