Cam Tozu ve Cam Kürecikler

Cam tozu, camın kırıcılardan geçirildikten sonra, değirmenlerde mikronize edilmesiyle imal
edilir. Cam kürecik olarak da bilinen taneciklerin ortalama tane boyutu 30 mikrondur.
Özgül ağırlığı 2,6 olup ergime derecesi yaklaşık 730 derecedir. Cam tozunun elektrik
geçirgenliği sıfırdır. Yüksek sertlikte ve düşük nem emici özelliği taşımaktadır. Cam kürecik,
dolgu malzemesi ve izolasyon için idealdir.
Cam tozu ve cam kürecik kullanım alanları,
 Yol çizgi boyalarında %5 ile %25 arasında istenilen sertlik ve parlaklık derecesine göre boya
içerisine koyularak kullanılır,
 Özel amaçlı boyalarda seramik sırlarında ve çamur aralarında,
 Akrilik boyalarda,
 Plastik sanayisinde dolgu maddesi yanmazlık ve mukavemet amaçlı
 Cam elyaf sanayisinde
 Kompozit Ürünlerde dolgu, yanmazlık ve mukavemet amaçlı
 Zımpara sanayisinde aşındırıcı amaçlı
 Epoksi kaplamada dolgu, parlaklık ve sertlik amaçlı
 Poliüretan ve akrilik levha üretiminde
Kullanılmaktadır.

CAM TOZU ( CAM KUMU )

CAM TOZU NEDİR?

Mey Kimya cam tozu 100% geri dönüşüm camın elenip değirmenlerde un haline getirilmesiyle üretilir. Mey kimya cam tozu ürünün mekanik özelliklerini iyileştirmesinin yanında hammaddeye kıyasla çok daha ekonomik olduğundan hem güçlendirici hem de bir katkı maddesidir.

CAM TOZU KULLANIM ALANLARI

Cam tozu kompozit, beton, plastik, seramik, yalıtım, epoksi, yapıştırıcı, abrasiv sanayii gibi farklı birçok sektörde kalite arttırma ve/veya maliyet düşürme amacıyla kullanılmaktadır. Farklı birçok sektörde kalite arttırma ve/veya maliyet düşürme amacıyla tercih edilmektedir. Cam tozunun etkin bir şekilde kullanılması için tane boyutu büyük önem taşımaktadır bu doğrultuda doğru elek kullanımı çok önemlidir.

CAM TOZU BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

-BETON

Cam tozu hakkında yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu ürünün betonda kullanılabilirliği ile alakalıdır. Yapılan çalışmalarda cam tozunun Ultra Yüksek Performanslı Beton (UHPC) ve Polimer Beton’daki faydaları sıralanmış ve cam tozunun betonun basınç, çekme, bükülme dayanımlarını azalttığı bunun yanında alkali silika reaksiyonuna karşı olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.

-PLASTİK

Mühendislik plastiklerinin hemen hepsinde kullanılabilen cam tozu, kalınlığı 3 mm ve üstündeki ürünlerde kullanılabilmektedir. Cam tozunu diğer katkı malzemelerinden ayıran en büyük özelliklerden biri, fiyatı hammaddeden daha ekonomik olduğundan maliyeti azaltırken kalsit gibi kaliteyi düşürmemesi ve malzemenin mekanik özelliklerini arttırmasıdır.

-EPOKSİ

Epoksi, cam tozunun kullanım alanları arasına nispeten yeni katılan bir üründür. Yapılan farklı çalışmalar cam tozunun epiksinin çekme, soyulma ve esneme dayanımını gibi mekanik özelliklerini arttırdığını göstermiş ayrıca ürünün yapışkanlığını ve termostabilitesini olumlu yönde etkilendiğini ortaya koymuştur.

-KOMPOZİT VE YALITIM

Cam tozu, kompozit ürünlerde ve yalıtım malzemelerinde ürünün kalitesini arttırma ve maliyetini düşürme amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan yeni çalışmalar sonucunda cam tozundan ısı ve ses yalıtımı için köpük cam üretilmiştir.

– CAM KÜRECİKLERİ

Cam küreciği uygulanan yol çizgi boyasının tamamlayıcı ürünüdür. Gece görünürlüğünün sağlanabilmesi için hem üretim prosesinde boyanın içerisine katılan cam küreciklerinin hem de uygulama sırasında, boya kurumadan önce üzerine serpilen cam küreciklerinin doğrudan etkisi vardır. Uygulanan boyaya göre cam küreciğinin üzerindeki kaplama farklılıklar gösterebilmektedir. Cam küreciğinin yuvarlaklık ve parlaklık oranı ışığı tekrar yansıtma gücünü ve trafik güvenliğini artırmaktadır.