2 ETİL HEGZİL OLEAT

PVC proseslerinde yüzeyde kaydırıcı özelliği
sağlayarak kalıp ayırıcı olarak kullanılır