Polipropilen (PP)

Polipropilen, poliolefin grubuna aittir ve kısmen kristallidir ve polar değildir.…

POLİVİNİL KLORÜR (PVC)

PVC dünyada polietilen ve polipropilenden sonra üçüncü en yaygın kullanılan…

POLİSTİREN (PS)

Polistiren, stirenin polimerizasyonu ile üretilen bir polimerdir. Polistiren serttir, dielektrik…

TERMO GRANÜL

Termo granül, ısıtıldığında zaman homojen bir sıvı haline gelen; soğutulduğunda…

ÜST