Polipropilen (PP)

Polipropilen, poliolefin grubuna aittir ve kısmen kristallidir ve polar değildir.…

POLİVİNİL KLORÜR (PVC)

PVC dünyada polietilen ve polipropilenden sonra üçüncü en yaygın kullanılan…

POLİSTİREN (PS)

Polistiren, stirenin polimerizasyonu ile üretilen bir polimerdir. Polistiren serttir, dielektrik…

TERMO GRANÜL

Termo granül, ısıtıldığında zaman homojen bir sıvı haline gelen; soğutulduğunda…

2 ETİL HEGZİL OLEAT

PVC proseslerinde yüzeyde kaydırıcı özelliği sağlayarak kalıp ayırıcı olarak kullanılır

EPOKSİDDE SOYA YAĞI

Epokside soya yağı, PVC ve diğer termoplastik kloridlerde ikincil plastifiyan…

ÜST